bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6

Bài 6: Văn hóa cổ đại – Lịch sử 6

Văn hóa cổ đại của phương Đông và phương Tây được xem là nền móng cho sự phát triển văn minh hiện đại ngày nay với những phát minh lớn như: số đếm, chữ viết, công cụ lao động…Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

A. Tìm hiểu lí thuyết

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

-Thiên văn học và lịch ra đời thuận lợi để làm ruộng.

-Làm đồng hồ đo thời gian.

-Chữ tượng hình là hình vẽ theo qui ước, mô phỏng vật thật.

-Người Ai Cập viết trên giấy Pa-pi -rút ; người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ tre; người Lưỡng Hà viết trên đất sét đem nung khô.

-Sáng tạo ra chữ số: số 1 đến 9 và số 0 là công của  người Ấn Độ cổ đại.

-Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10, Pi=3,16 và giỏi về hình học.

-Người Lưỡng Hà giỏi về số học.

-Kiến trúc: Kim Tự Tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi -lon ở Lưỡng Hà.

bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6
Chữ số 1 đến 9 của người Ai Cập
5c46eddc5b94c bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6
Người Ai Cập cổ  đại  nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10

2. Người Hi Lạp và Rô Ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

-Người Hi Lạp và Rô Ma làm ra lịch dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời ( 1 năm là 365 ngày 6 giờ chia thành 12 tháng ).

-Người Hi Lạp và Rô Ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c….. do đó ý nghĩ của con người được ghi chép lại.

* Các nhà khoa học nổi danh:

-Toán học: Ta -lét, Pi- ta -go, Ơ -cơ -lít: Ứng dụng vào việc đo đạc ruộng đất, xây dựng, tính toán buôn bán, quân sự.

-Vật lý: Ac- si – mét.

-Triết học: Pla tôn, A ri x tốt.

-Sử học: Hê- rô -đốt, Tu- xi -đít.

-Địa lý: Stơ- ra -bôn.

* Văn học Hy Lạp:

-Sử thi: I –li- át, Ô- đi- xê của Hô -me.

-Kịch thơ: Ô -re -xti của Et- xin, Ơ -đíp.

* Kiến trúc và điêu khắc:

-Pac –tê- nông –Hi Lạp.

-Đấu trường Cô- li -dê – Rô ma.

-Tượng lực sĩ ném đĩa.

-Tượng thần vệ nữ Mi -lô.

Chữ viết lịch và một số thành tựu khoa học cơ bản thời cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay.

bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6
Giấy pa-pi-rút

5c46eddc7bf2a bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6 Chữ viết trên mai rùa

5c46eddca5c53 bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6
                                               Người Hy Lạp và Rô Ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c

5c46eddcdbf4e bai 6 van hoa co dai lich su 6 1 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Lịch sử 6 Khải hoàn môn La Mã

B: Bài tập

Câu 1: Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa: thiên văn, lịch, chữ viết; các thành tựu đặt nền móng cho các ngành khoa học cơ bản sau này, văn học, nghệ thuật,…

Câu 2: Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Thiên văn, lịch, chữ viết, chữ số, kiến thức của các ngành khoa học cơ bản, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các thành tựu kiến trúc,…

Câu 3: Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại?

Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại là:

Ai Cập: Xây dựng các Kim tự tháp, tượng Nhân sư, các đền đài, lăng tẩm, các pho tượng (tượng quan ghi chép, các vị thần..),đồ gốm, trang sức…, chữ tượng hình, các thành tựu toán học – thiên văn (tính số pi=3,5; hệ đếm số…,làm lịch viết trong các pa-py-rút…)

+Lưỡng Hà: Xây dựng thành Ba-bi-lon, vườn treo Ba-bi-lon, các thành tựu toán học – thiên văn (pi=3,125; bảng nhân, hệ đếm số, giải phương trình, lượng giác…)

+Trung Quốc: Xây dựng các cung điện, đền đài, lăng tẩm, đồ gốm, lụa, trang sức,…làm lịch, chữ tượng hình, thành tựu toán,…

+Ấn độ: Hình thành các tôn giáo lớn (Đạo Phật, Đạo Hin-đu, Đạo Bà La Môn…). Xây dựng các cột trụ bằng đồng cao lớn ghi những văn tự cổ, các đền chùa,….các thành tựu toán đặc biệt là việc phát hiện chữ số 0.

 Một số chuyên mục hay của Lịch sử lớp 6:

Bài học hôm nay chúng tôi đã khái quát cho các bạn những kiến thức về lịch sử văn hóa cổ đại của xã hội phương Đông và phương Tây để có thể hiểu hơn về sự phát triển của loài người. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.