bai 4 cac quoc gia co dai phuong dong lich su 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông - Lịch sử 6

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông – Lịch sử 6

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ cuối thiên niên kỉ IV – đầu thiên niên kỉ III TCN. Gồm 4 nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc đều nằm bên lưu vực sông lớn nhưng mang những bản sắc riêng độc đáo, chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé!

A. Tìm hiểu lí thuyết

1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã hình thành ở đâu và từ bao giờ?

– Thời gian: cuối thiên niên kỉ IV – đầu thiên niên kỉ III TCN.

– Địa điểm: trên lưu vực các sông lớn hình thành Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.

– Kinh tế: nông nghiệp là chính, biết làm thủy lợi, thu hoạch lúa ổn định hàng năm.

2. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào?

Có 3 tầng lớp chính:

– Nông dân công xã: đông đảo nhất, lao động sản xuất chính.

– Quý tộc: nhiều của cải, quyền thế gồm Vua, quan lại và tăng lữ.

– Nô lệ: người hầu hạ, phục dịch cho quý tộc, thân phận không khác gì con vật.

3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Tổ chức nhà nước do Vua đứng đầu:

– Vua có quyền đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử – là người đại diện cho thần thánh.

– Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương: giúp việc cho Vua, lo thu thuế, xây dựng cung điện…

B. Bài tập:

Câu 1: Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8?

bai 4 cac quoc gia co dai phuong dong lich su 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông - Lịch sử 6

Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8: hàng dưới là cảnh gặt lúa và gánh lúa về ; hàng trên là cảnh nông dân nộp thuế cho quý tộc.

Câu 2: Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào?

Người cày ruộng thuê phải làm việc hết sức cực nhọc, không được bỏ ruộng hoang, nếu bỏ ruộng hoang thì không những vẫn phải nộp thuế mà còn phải cày ruộng cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng.

Câu 3: Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông?

Các quốc gia cổ đại phương Đông: Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.

Câu 4: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp: nông dân, quý tộc và nô lệ.

Câu 5: Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

Một số chuyên mục hay của lịch sử lớp 6:

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp một cách khái quát kiến thức về các quốc gia cổ đại phương Đông. 4 quốc gia từng rất hùng mạnh mang ảnh ảnh hưởng lớn lao đối với các nước thời bấy giờ. Chúc các bạn có thêm những tham khảo hữu ích!

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.