Học chăm – Thư viện tài liệu học tập miễn phí dành cho học sinh

Bài 25: Ôn tập chương III – Lịch sử 6

Bài Ôn tập chương III chúng tôi tổng hợp tất cả các vấn đề lịch sử dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân và các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của ta để các bạn có thể tham khảo.

1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

* Nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị, đô hộ, gọi đó là thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến thế kỷ X

* Tên gọi nước ta qua các triều đại phong kiến Bắc thuộc:

Thời gian Chính  quyền đô hộ Tên gọi nước ta
111 TCN Nhà Hán Châu Giao
Đầu thế kỷ III Nhà Ngô Tách Châu Giao thành Quảng Châu ( Trung Quốc), và Giao Châu (Âu Lạc cũ).
Đầu thế kỷ VI Nhà Lương Giao Châu
603 Nhà Tùy Giao Châu
618 Nhà Đường An Nam đô hộ phủ

2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.

STT Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Người lãnh đạo Tóm tắt diễn biến chính Ý nghĩa
1 Năm 40 Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Giao Châu. Ý chí quyết tâm giành độc lập, chủ quyền cho đất nước.
2 Năm 248 Bà Triệu Bà Triệu Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền ( Hậu Lộc – Thanh hóa), rồi lan ra khắp Giao Châu.
3 Năm

542 – 602

Lý Bí Lý Bí – Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa.

– Chưa đầy 3 tháng nghĩa quân làm chủ các quận huyện, chiếm được thành Long Biên.

– Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân.

– Triệu Quang phục  548-602.

4 722 Mai Thúc Loan Mai Thúc Loan Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Ông kết hợp nhân dân khắp Giao Châu và Chăm-pa chiếm được thành Tống Bình.
5 776 – 791 Phùng Hưng Phùng Hưng Phùng Hải Khoảng 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Tống Bình.

3. Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội.

– Kinh tế:

+ Các nghề: nông nghiệp, thủ công được duy trì và phát triển hơn trước.

+ Mở rộng giao lưu buôn bán.

– Văn hóa phương Bắc được du nhập vào nước ta, nhưng nhân dân ta vẫn giữ phong tục tập quán của dân tộc ( tục nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy).

– Sau hơn một ngàn năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán và phát triển kinh tế là nhờ lòng yêu nước; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động ; ý chí vươn lên; ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

B. Bài tập

Câu 1: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

-Chính sách cai trị của bọn đỏ hộ đối với nhân dân ta vô cùng tàn bạo, chia lại đơn vị hành chính, cử quan lại người Hán cai trị tới cấp huyện, tiến hành bóc lột dã man bằng các loại thuế và lao dịch nặng nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng. Thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa dân ta về mọi mặt hòng xóa bỏ dân tộc ta…

Câu 2: Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc?

– Kinh tế:

Nghề rèn sắt phát triển. Nhân dân biết sử dụng sức kéo trâu bò, làm thủy lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển. Giao lưu buôn bán trong nước và với các nước xung quanh có sự khởi sắc.

– Văn hóa:

+ Bọn đô hộ ra sức truyền bá chữ Hán và du nhập đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật cùng các luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.

+ Trước chính sách đồng hóa của kẻ thù. nhân dân ta vẫn kiên trì trong cuộc đấu tranh giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các phong tục tập quán của dân tộc.

Câu 3: Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào?

-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, đất nước ta bị bọn phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ Trung Quốc với những tên gọi khác nhau: Nhà Triệu chia nước ta thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào Nam Việt. Nhà Hán chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam rồi gộp với 6 quận của Trung Quốc gọi là châu Giao. Nhà Ngô chia Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu. Nhà Đường đổi thành An Nam đô hộ phủ.

 Một số chuyên mục hay của Lịch sử lớp 6:

Bài Ôn tập chương III giúp các bạn hiểu hơn lịch sử nước nhà và tình cảnh nhân dân dưới ách thống trị của giặc phương Bắc. Những cuộc đấu tranh nổi dậy của các vị anh hùng thể hiện tình yêu nước sâu sắc, sức mạnh dân tộc. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.