bai 23 nhung cuoc khoi nghia lon trong cac the ki vii ix lich su 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX - Lịch sử 6

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX – Lịch sử 6

Từ thế kỉ VII – IX, dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có nhiều thay đổi. Đời sống nhân dân không mấy tốt, bị áp bức bóc lột nặng nề. Chính vì vậy thời kì này nổ ra liên tiếp các cuộc đấu tranh lớn chống lại quân xâm lược đòi lại độc lập dân tộc.

A. Tìm hiểu lý thuyết

bai 23 nhung cuoc khoi nghia lon trong cac the ki vii ix lich su 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX - Lịch sử 6
Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722

1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?

– Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ

– Chia lại khu vực hành chính.

– Các châu, huyện do người Hán cai trị.

– Trụ sở đặt ở Tống Bình (Hà Nội), cho xây thành đắp lũy, tăng quân.

– Bóc lột nhân dân: chế độ tô thuế và cống nạp.

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722):

– Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường.

– Khởi nghĩa bùng nổ, chọn căn cứ Sa Nam (Nam Đàn) chiếm được Hoan Châu, liên kết dân Giao Châu và Chăm pa chiếm được thành Tống Bình, ông xưng đế (Mai Hắc Đế).

– Cuối năm 722, nhà Đường đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa

Ý nghĩa: Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dân

3.Khởi nghĩa Phùng Hưng 776 – 791

5c46ed4942395 bai 23 nhung cuoc khoi nghia lon trong cac the ki vii ix lich su 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX - Lịch sử 6

– Năm 776 Phùng Hưng và Phùng Hải phát động khởi nghĩa ở Đường Lâm (Hà Tây), nghĩa quân chiếm được thành Tống Bình, được nhân dân hưởng ứng, đã giành được quyền làm chủ vùng đất của mình.

-791, nhà Đường đem quân sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bại.

Ý nghĩa:  Thể hiện ý chí quật cường, căm thù quân đô hộ của nhân dân.

B. Bài tập

Câu 1: Nhận xét về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Nhận xét về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường:

– Nhà Đường siết chặt ách thống trị rất tàn bạo.

– Chia lại đơn vị hành chính, đặt tên mới.

– Cai trị trực tiếp đến cấp huyện.

– Làm đường giao thông, xây thành, tăng quân, để nhanh chóng đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân.

Câu 2: Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa do ách thống trị tàn bạo của nhà Đường làm cho nhân dân rất căm phẫn, sẵn sàng nổi dậy chống lại…

Câu 3: Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Nước ta thời thuộc Đường có những thay đổi:

– Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.

– Có đường giao thông từ Trung Quốc tới Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận.

– Quân lính của bọn đô hộ ngày càng nhiều.

– Nhân dân rên xiết dưới ách đô hộ của nhà Đường.

Câu 4: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?

– Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), và chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.

– Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.

Một số chuyên mục hay của Lịch sử lớp 6:

Bài viết trên chúng tôi khái quát những kiến thức về những cuộc nổi dậy lớn của nhân dân trong các thế kỉ VII – IX tiêu biểu là của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.